N!DO 2

Bratislava
2020 - 2023
Grido architekti
  • apartmány
  • kancelárie
  • retail

NIDO 2 je druhou etapou úspešného projektu v Bratislave pri jazere Kuchajda, ktorého realizáciou bude kompozične a užívateľsky dotvorené dielo autora arch. Petra Sticzaya Gromského.

Druhá etapa posúva projekt o ďalší kvalitatívny stupeň vyššie a napĺňa tak priority spoločnosti, akými sú kvalita a spokojný klient. Okrem 99 apartmánov, z ktorých je časť už v predaji, sú súčasťou projektu administratívne a obchodné priestory, určené na dlhodobý prenájom. Tieto svojím umiestnením a veľkosťou vytvoria prirodzenú hlukovú bariéru pre užívateľov apartmánov od rušnej križovatky a vytvoria tak prijateľnú pohodu na bývanie a život v širšom centre Bratislavy.

prejsť na web
Map