Práce na projekte N!DO 2 pokračujú.

  • 3. 6. 2022
    3. 6. 2022

    Práce na fasádach apartmánových domov A a B už boli ukončené a pokračujú práce v interiéroch a na balkónoch.

    Exteriér už začína naberať reálne kontúry.

    Boli nainštalované, pre projekt charakteristické, guľové osvetlenia vnútrobloku, osádzajú sa zelené plochy a naplno sa pracuje aj na spevnených plochách.

Map